Επιλέξτε πώς επιλέγει η κάμερα το σημείο εστίασης για αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε "Εστίαση" στην ενότητα "Λειτουργία περιοχής AF" στις "Βασικές ρυθμίσεις" ( Λειτουργία περιοχής AF ).