Η μέτρηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Το i " στην ενότητα "Μέτρηση" ( Μέτρηση ).