Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Το i " στην ενότητα "Ποιότητα εικόνας" ( Ποιότητα εικόνας ).