Επιλέξτε μια λειτουργία φλας για προαιρετικές μονάδες φλας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτογραφική λήψη φλας σε κάμερα" στην ενότητα "Λειτουργίες φλας" ( Λειτουργίες φλας ).