Η λειτουργία εστίασης ελέγχει τον τρόπο εστίασης της κάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εστίαση" στην ενότητα "Λειτουργία εστίασης" στις "Βασικές ρυθμίσεις" ( Λειτουργία εστίασης ).