Ο έλεγχος βινιέτας μειώνει το "βινιετάρισμα" - μια πτώση της φωτεινότητας στα άκρα μιας φωτογραφίας - κατά ένα ποσό που ποικίλλει από φακό σε φακό. Τα αποτελέσματά του είναι πιο αισθητά στο μέγιστο διάφραγμα.

Επιλογή

Περιγραφή

e

[ Υψηλή ]

Επιλέξτε το πλήκτρο ελέγχου βινιέτας που εκτελείται από (με σειρά από υψηλό σε χαμηλό) [ Υψηλό ], [ Κανονικό ] και [ Χαμηλό ].

g

[ Κανονικό ]

f

[ Χαμηλή ]

[ Απενεργοποίηση ]

Ο έλεγχος βινιέτα απενεργοποιήθηκε.

Έλεγχος βινιέτας

Ανάλογα με τη σκηνή, τις συνθήκες λήψης και τον τύπο του φακού, οι εικόνες JPEG ενδέχεται να εμφανίζουν «θόρυβο» (ομίχλη) ή υπερβολική επεξεργασία στην άκρη του καρέ που εισάγει παραλλαγές στη περιφερειακή φωτεινότητα. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας και τα προκαθορισμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τραβήξτε δοκιμαστικά πλάνα και δείτε τα αποτελέσματα στην οθόνη.