Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε τη μείωση κραδασμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Το i " στην ενότητα "Μείωση δόνησης" ( Μείωση δόνησης ).