Επιλέξτε την υποδοχή που χρησιμεύει ως η κύρια υποδοχή όταν τοποθετούνται κάρτες μνήμης και στις υποδοχές κάρτας μνήμης CFexpress / XQD και SD.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Υποδοχή κάρτας CFexpress / XQD ]

Η υποδοχή κάρτας μνήμης CFexpress / XQD χρησιμεύει ως η κύρια υποδοχή.

[ Υποδοχή κάρτας SD ]

Η υποδοχή κάρτας μνήμης SD χρησιμεύει ως η κύρια υποδοχή.

Προορισμός ταινίας

Η υποδοχή στην οποία εγγράφονται ταινίες επιλέγεται χρησιμοποιώντας [ Προορισμός ] στο μενού λήψης ταινιών ( Προορισμός ).