Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] όπως απαιτείται για τη μείωση της παραμόρφωσης του βαρελιού κατά τη λήψη με φακούς ευρείας γωνίας και για τη μείωση της παραμόρφωσης των ακίδων κατά τη λήψη με μεγάλους φακούς. Σημειώστε ότι το [ On ] μπορεί να επιλεγεί αυτόματα με ορισμένους φακούς, οπότε αυτό το στοιχείο θα είναι γκρι και δεν θα είναι διαθέσιμο.