Επιλέξτε [ On ] για να μειώσετε τη διάθλαση σε μικρά ανοίγματα (υψηλοί αριθμοί f).