Ρυθμίστε την έξοδο φλας για να ελέγξετε τη φωτεινότητα του κύριου θέματος σε σχέση με το φόντο. Η έξοδος φλας μπορεί να αυξηθεί για να κάνει το κύριο θέμα να εμφανίζεται πιο φωτεινό, να μειώνεται για να αποφευχθεί η αντανάκλαση ή διαφορετικά να ρυθμιστεί ώστε να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα ( Αντιστάθμιση φλας ).