AF alanı modu için otomatik alan AF seçildiğinde, fotoğraf makinesinin insan portre konularını mı yoksa kedi ve köpekleri mi algılayacağını ve yüzlerine mi yoksa yüzlerine ve gözlerine mi netleme yapacağını seçin.

Seçenek Açıklama
Yüz ve göz tanıma açık Fotoğraf makinesi bir insan portresi konusu algıladığında otomatik olarak konunun gözlerinden biri veya diğerine ya da gözler algılanmazsa konunun yüzüne netleme yapar.
Yüz tanıma açık Fotoğraf makinesi bir portre konusu algıladığında otomatik olarak konunun yüzüne netleme yapar.
Hayvan tanıma Fotoğraf makinesi bir köpek veya kedi algıladığında otomatik olarak konunun gözlerinden biri veya diğerine ya da gözler algılanmazsa konunun yüzüne netleme yapar.
Kapalı Yüz ve göz tanıma devre dışı.

A Özel Ayarlar: Fotoğraf Makinesi Ayarlarını İnce Ayarlama

a: Otomatik netleme

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film