Manuel netleme noktası seçiminde kullanılabilecek netleme noktası sayısını seçin.

Seçenek Açıklama
R Tüm noktalar Geçerli AF alanı modunda kullanılabilen her netleme noktası seçilebilir.
I İki noktadan biri Kullanılabilen netleme noktası sayısı dörtte üç oranında azalır (Geniş alan AF (L) modunda kullanılabilen netleme noktası sayısı değişmez). Hızlı netleme noktası seçimi için kullanın.

A Özel Ayarlar: Fotoğraf Makinesi Ayarlarını İnce Ayarlama

a: Otomatik netleme

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film