Deklanşör düğmesinin netleme yapmak için kullanılıp kullanılamayacağını (Deklanşör/AF-ON) veya netlemenin yalnızca AF-ON düğmesi veya AF-ON özelliğinin atandığı diğer kontroller kullanılarak ayarlanıp ayarlanmayacağını (Yalnızca AF-ON) seçin.

Netleme Dışı Serbest Bırak

Deklanşörün normalde devre dışı olacağı şartlarda bile serbest bırakılıp bırakılamayacağını seçmek için Özel Ayar a7 (AF etkinleştirme) öğesini seçin, Yalnızca AF-ON öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın. Etkinleştir öğesini seçmek deklanşörün istediğiniz zaman serbest bırakılmasına olanak sağlar.

Seçenek Açıklama
Etkinleştir Deklanşör etkinleştirilir.
Devre Dışı Bırak Deklanşör devre dışı bırakılır.

A Özel Ayarlar: Fotoğraf Makinesi Ayarlarını İnce Ayarlama

a: Otomatik netleme

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film