Objektif netleme halkasının otomatik netleme modunda manuel netleme için kullanılıp kullanılamayacağını seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın.

  • Etkinleştir: Deklanşör yarım basılıyken objektif netleme halkasını döndürerek otomatik netleme geçersiz kılınabilir (manuel geçersiz kılma özellikli otomatik netleme). Otomatik netleme kullanarak yeniden netleme yapmak için parmağınızı deklanşörden kaldırın ve ardından deklanşöre tekrar yarım basın.
  • Devre Dışı Bırak: Otomatik netleme modu seçiliyken objektif netleme halkası manuel netleme kullanılamaz.

A Özel Ayarlar: Fotoğraf Makinesi Ayarlarını İnce Ayarlama

a: Otomatik netleme

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film