Fotoğraf modunda aşağıdaki kontrollere atanan işlevlerin tek başlarına mı yoksa ayar kadranları ile birlikte mi kullanılıp kullanılamayacağını seçmek için istediğiniz seçeneği vurgulayın ve J düğmesine basın.

w Fn1 düğmesi
y Fn2 düğmesi
V AF-ON düğmesi
7 Alt seçici
8 Alt seçicinin ortası
z Film kayıt düğmesi
S Objektif Fn düğmesi
3 Objektif Fn2 düğmesi
l Objektif kontrol halkası

Bu kontrollere atanabilen roller aşağıdaki gibidir:

Seçenek w y V 7 8 z S 3 l
K Merkezi netleme nktası seç
A AF-ON
F Yalnızca AF kilidi
E AE kilidi (Tut)
D AE kilidi (Bırakılınca sıfırla)
C Yalnızca AE kilidi
B AE/AF kilidi
r FV kilidi
h cDevre dışı bırak/etkinleştir
q Önizleme
L Matris ölçümü
M Merkez ağırlıklı ölçüm
N Noktasal ölçüm
t Parlaklık ağırlıklı ölçüm
1 Basamaklı çekim
c Senk. serbest bırakma seçimi
4 + NEF (RAW)
n Konu izleme
b Kadraj kılavuz çizgilrini görntlme
p Zoom açık/kapalı
O MENÜM
3 En üst MENÜM öğesine erişim
K İzleme
g Koru
J Görüntü alanı seç
8 Resim kalitesi/boyutu
m Beyaz dengesi
h Picture Control Ayarla
y Etkin D-Lighting
w Ölçüm
I/Y Flaş modu/telafisi
z Netleme modu/AF alanı modu
t Otomatik basamaklama
$ Çoklu pozlama
2 HDR (yüksek dinamik aralık)
z Pozlama gecikme modu
$ Enst. hızı ve diya. kilidi
W Pikleme vurguları
c Derecelendirme
w CPU olmayan objektif no seç
Y Çoklu seçiciyle aynıdır
x Netleme noktası seçimi
X Netleme (M/A) 1, 2
q Diyafram 2
E Pozlama telafisi 2
9 ISO duyarlılığı 2
  Yok 2

Yalnızca uyumlu objektiflerle kullanılabilir.

Seçilen seçeneğe bakılmaksızın, kontrol halkası manuel netleme modunda yalnızca netlemeyi ayarlamak için kullanılabilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seçenek Açıklama
K Merkezi netleme nktası seç Kontrole basmak merkezi netleme noktasını seçer.
A AF-ON Kontrole basmak otomatik netlemeyi başlatır.
F Yalnızca AF kilidi Kontrole basılırken netleme kilitlenir.
E AE kilidi (Tut) Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir ve kontrole ikinci kez basılana veya bekleme zamanlayıcısı sona erene kadar kilitli kalır.
D AE kilidi (Bırakılınca sıfırla) Kontrole basıldığında pozlama kilitlenir ve kontrole ikinci bir kez basılana, deklanşör serbest bırakılana veya bekleme zamanlayıcısı sona erene kadar kilitli kalır.
C Yalnızca AE kilidi Kontrole basılırken pozlama kilitlenir.
B AE/AF kilidi Kontrole basılırken netleme ve pozlama kilitlenir.
r FV kilidi Opsiyonel flaş birimleri için flaş değerini kilitlemek üzere kontrole basın. FV kilidini iptal etmek için tekrar basın.
h cDevre dışı bırak/etkinleştir Flaş geçerli olarak kapalıysa kontrole basılıyken ön perde senkronizasyonu seçilecektir. Flaş geçerli olarak etkinleştirilmişse bunun yerine kontrole basıldığında flaş devre dışı bırakılacaktır.
q Önizleme Renk, pozlama ve alan derinliğini önizlemek için kontrolü basılı tutun.
L Matris ölçümü Kontrole basılırken matris ölçümü etkinleştirilir.
M Merkez ağırlıklı ölçüm Kontrole basılırken merkez ağırlıklı ölçüm etkinleştirilir.
N Noktasal ölçüm Kontrole basılırken noktasal ölçüm etkinleştirilir.
t Parlaklık ağırlıklı ölçüm Kontrole basılırken parlaklık ağırlıklı ölçüm etkinleştirilir.
1 Basamaklı çekim Tek kare deklanşör modunda pozlama, flaş veya ADL alternatifli pozlama aktifken kontrole basılırsa deklanşöre her basıldığında geçerli basamaklama programındaki tüm çekimler yapılacaktır. Beyaz dengesi basamaklama etkinse veya bir sürekli deklanşör modu seçildiğinde, fotoğraf makinesi deklanşör basılı tutulurken basamaklı arka arkaya çekimi tekrar edecektir.
c Senk. serbest bırakma seçimi

Opsiyonel bir kablosuz uzaktan kumanda bağlı olduğunda, uzaktan serbest bırakma ve ana veya senkronize serbest bırakma arasında geçiş yapmak için kontrol kullanılabilir. Kullanılabilen seçenekler Özel Ayar d3 (Senk srbst brkma mod sçnklri) için seçilen ayara bağlıdır:

  • Senk. et seçilirse Yalnızca ana serbest bırakma (yalnızca ana fotoğraf makinesi ile resim çekmek için kontrolü basılı tutun) ve Yalnızca uzaktan srbst brkma (yalnızca uzak fotoğraf makineleri ile resim çekmek için kontrolü basılı tutun) seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
  • Senk. etme seçilirse Senkronize serbest bırakma (ana fotoğraf makinesinin ve uzak fotoğraf makinelerinin deklanşörlerini senkronize etmek için kontrolü basılı tutun) ve Yalnızca uzaktan srbst brkma (yalnızca uzak fotoğraf makineleri ile resim çekmek için kontrolü basılı tutun) seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
4 + NEF (RAW) Resim kalitesi için geçerli olarak bir JPEG seçeneği seçiliyse “RAW” görüntülenecek ve kontrole basıldıktan sonra çekilen sonraki resimle birlikte bir NEF (RAW) kopya kaydedilecektir (orijinal resim kalitesi ayarı parmağınızı deklanşörden kaldırdığınızda geri yüklenecektir). NEF (RAW) kopyalar fotoğraf çekimi menüsünde NEF (RAW) kaydı ve Resim boyutu > NEF (RAW) için geçerli olarak seçilen ayarlarda kaydedilir. Bir NEF (RAW) kopya kaydetmeden çıkmak için kontrole yeniden basın.
n Konu izleme Otomatik alan Af sırasında kontrole basmak konu izlemeyi etkinleştirir; netleme noktası bir hedef simgesine, ekran da bir konu izleme ekranına değişecektir. Konu izleme AF’yi sonlandırmak için kontrole tekrar basın ya da W (Q) düğmesine basın.
b Kadraj kılavuz çizgilrini görntlme Kadraj kılavuz çizgileri ekranını açmak veya kapatmak için kontrole basın.
p Zoom açık/kapalı Ekranı geçerli netleme noktasının etrafındaki alana yakınlaştırmak için kontrole basın. Uzaklaştırmak için kontrole tekrar basın.
O MENÜM Kontrole basmak “MENÜM”ü görüntüler.
3 En üst MENÜM öğesine erişim “MENÜM”deki en üst öğeye atlamak için kontrole basın. Sık kullanılan bir menü öğesine hızlı erişim için bu seçeneği seçin.
K İzleme İzlemeyi başlatmak için kontrole basın.
g Koru Geçerli resmi korumak için izleme sırasında kontrole basın.
J Görüntü alanı seç Kontrole basın ve görüntü alanını seçmek için bir ayar kadranını döndürün.
8 Resim kalitesi/boyutu Kontrole basın ve bir resim kalitesi seçmek için ana ayar kadranını ve resim boyutunu seçmek için alt-ayar kadranını çevirin.
m Beyaz dengesi Bir beyaz dengesi seçeneği seçmek için kontrole basın ve ana ayar kadranını döndürün (bazı durumlarda alt-ayar kadranı kullanılarak bir alt seçenek seçilebilir).
h Picture Control Ayarla Kontrole basın ve bir Picture Control seçmek için bir ayar kadranını döndürün.
y Etkin D-Lighting Kontrole basın ve Etkin D-Lighting’i ayarlamak için bir ayar kadranını döndürün.
w Ölçüm Kontrole basın ve bir ölçüm seçeneği seçmek için bir ayar kadranını döndürün.
I/Y Flaş modu/telafisi Kontrole basın ve bir flaş modu seçmek için ana ayar kadranını ve flaş çıktısını ayarlamak için alt-ayar kadranını çevirin.
z Netleme modu/AF alanı modu Kontrole basın ve netleme ve AF alanı modlarını seçmek için ana ve alt-ayar kadranlarını döndürün.
t Otomatik basamaklama Kontrole basın ve çekim sayısını seçmek için ana ayar kadranını ve basamaklama artışını veya Etkin D-Lighting miktarını seçmek için alt-ayar kadranını çevirin.
$ Çoklu pozlama Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve çekim sayısını seçmek için alt-ayar kadranını çevirin.
2 HDR (yüksek dinamik aralık) Kontrole basın ve modu seçmek için ana ayar kadranını ve pozlama farkını seçmek için alt-ayar kadranını çevirin.
z Pozlama gecikme modu Kontrole basın ve deklanşör gecikmesini seçmek için bir ayar kadranını döndürün.
$ Enst. hızı ve diya. kilidi S ve M modlarında enstantane hızını kilitlemek için kontrole basın ve ana ayar kadranını döndürün; A ve M modlarında diyaframı kilitlemek için kontrole basın ve alt-ayar kadranını döndürün.
W Pikleme vurguları Kontrole basın ve bir pikleme seviyesi seçmek için ana ayar kadranını döndürün ve pikleme rengini seçmek için alt-ayar kadranını döndürün.
c Derecelendirme Kontrole basın ve izleme sırasında geçerli resmi derecelendirmek için ana ayar kadranını döndürün.
w CPU olmayan objektif no seç Ayarlar menüsündeki CPU olmayan objektif verileri seçeneği kullanılarak kaydedilen bir objektif numarasını seçmek için kontrole basın ve bir ayar kadranını çevirin.
Y Çoklu seçiciyle aynıdır Çekim veya izleme sırasında alt seçiciyi yukarı, aşağı, sola ve sağa doğru basmak çoklu seçici üzerindeki 1, 3, 4 ve 2 düğmelerine basmakla aynı etkiye sahiptir. Yakınlaştırma sırasında alt seçicinin oynadığı rolü seçmek için Çoklu seçiciyle aynıdır öğesini vurgulayın ve 2 düğmesine basın. Kaydır (ekranı kaydır) ve Snrki/öncki kare görüntüle (diğer fotoğrafları aynı zoom oranında görüntüle) arasından seçim yapın.
x Netleme noktası seçimi Netleme noktasını seçmek için kontrolü kullanın. İzleme sırasında kontrolü kullanmak izlemeyi sonlandırır ve netleme noktası seçimini etkinleştirir.
X Netleme (M/A) Otomatik netleme, deklanşöre yarım basılıyken kontrol halkasını döndürerek geçersiz kılınabilir (manuel geçersiz kılma özellikli otomatik netleme). Otomatik netleme kullanarak yeniden netleme yapmak için parmağınızı deklanşörden kaldırın ve ardından deklanşöre tekrar yarım basın.
q Diyafram Diyaframı ayarlamak için kontrolü kullanın.
E Pozlama telafisi Pozlama telafisini ayarlamak için kontrolü kullanın.
9 ISO duyarlılığı ISO duyarlılığını ayarlamak için kontrolü kullanın.
  Yok Kontrolün bir etkisi yoktur.

A Özel Ayarlar: Fotoğraf Makinesi Ayarlarını İnce Ayarlama

a: Otomatik netleme

b: Ölçüm/Pozlama

c: Zamanlayıcılar/AE Kilidi

d: Çekim/Ekran

e: Basamaklama/Flaş

f: Kontroller

g: Film