Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Oversetter

DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER LEVERT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL OVERSETTELSENE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, OG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENGELIGHET.

Nikon Corporation (nedenfor, "Nikon") sine referansehåndbøker har blitt oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Oversetter. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisert oversettelse er perfekt, og er heller ikke ment å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser leveres som en tjeneste til brukere av Nikons referansehåndbøker, og leveres "som de er". Det gis ingen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller korrektheten for enhver oversettelse gjort fra engelsk til et annet språk. Noe innhold (slik som bilder, videoer, Flash-videoer osv.) vil kanskje ikke være nøyaktig oversatt som følge av begrensningene til oversettelsesprogramvaren.

Den offisielle teksten er den engelske versjonen av referansehåndbøkene. Eventuelle uoverensstemmelser eller forskjeller som oppstår i oversettelsen, er ikke bindende og har ingen juridisk virkning for etterlevelse eller håndhevelse. Dersom du har spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen i de oversatte referansehåndbøkene, se den engelske versjonen av håndbøkene som er den offisielle versjonen.

Ta opp talememoer

Talememoer på opptil 60 sekunder kan legges til fotografier.

 1. Velg fotografiet.

  Bare ett talememo kan tas opp per bilde; flere talememoer kan ikke tas opp for bilder som allerede er merket med et h ikon. Det eksisterende talememoet må slettes før et annet kan tas opp ( 0 Slette talememoer ).

 2. Velg [ Spill inn talememo ] i i -menyen.

  • For å starte opptaket, trykk på i knappen, uthev [ Spill inn talememo ] og trykk på J .
  • Under opptak viser kameraet et b ikon og en nedtelling av gjenværende opptakstid, i sekunder.

 3. Trykk på J

  • Opptaket avsluttes.
  • Bilder med talememoer er indikert med h ikoner.

Opptak ikke tilgjengelig

Talememoer kan ikke legges til videoer eller Image Dust Off-referansedata.

Innspillingsbegrensninger

Talememoer kan ikke tas opp hvis:

 • foto-/videovelgeren dreies til 1 eller
 • en flereksponering pågår.

Forsiktig: Ta opp talememoer

Berøringskontrollene er deaktivert og andre bilder kan ikke vises mens opptaket pågår.

Avbryter opptak

Hvis du trykker på utløserknappen eller bruker andre kamerakontroller, kan opptaket avsluttes. Under fotografering med intervalltimer avsluttes opptaket omtrent to sekunder før neste bilde tas; Opptaket avsluttes også når kameraet slås av.

Lagringsplass

Talememoer for bilder tatt med to minnekort satt inn og [ Backup ], [ RAW primær - JPEG sekundær ], [ JPEG primær - JPEG sekundær ], [ RAW primær - HEIF sekundær ] eller [ HEIF primær - HEIF sekundær ] valgt for [ Sekundær sporfunksjon ] i fotoopptaksmenyen tas opp med kopiene på begge kortene.

Filnavn på talememo

Filnavn på talememo har formen "DSC_nnnn.WAV". Talememoet har samme filnummer ("nnnn") som bildet det er knyttet til. For eksempel vil talememoet for bildet "DSC_0002.JPG" ha filnavnet "DSC_0002.WAV". Filnavn på talememo kan vises på en datamaskin.

 • Talememoer for bilder tatt opp med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen har navn på formen "_DSCnnnn.WAV".
 • Talememoer for bilder tatt opp med et annet prefiks enn " DSC " valgt for [ Filnavn ] i fotoopptaksmenyen vil bli tatt opp med det valgte prefikset i stedet for " DSC ".

Opptak ved hjelp av knapper

Talememoer kan spilles inn ved hjelp av en kontroll som [ Talememo ] er tilordnet til ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller (avspilling) ].