Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Oversetter

DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER LEVERT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL OVERSETTELSENE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, OG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENGELIGHET.

Nikon Corporation (nedenfor, "Nikon") sine referansehåndbøker har blitt oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Oversetter. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisert oversettelse er perfekt, og er heller ikke ment å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser leveres som en tjeneste til brukere av Nikons referansehåndbøker, og leveres "som de er". Det gis ingen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller korrektheten for enhver oversettelse gjort fra engelsk til et annet språk. Noe innhold (slik som bilder, videoer, Flash-videoer osv.) vil kanskje ikke være nøyaktig oversatt som følge av begrensningene til oversettelsesprogramvaren.

Den offisielle teksten er den engelske versjonen av referansehåndbøkene. Eventuelle uoverensstemmelser eller forskjeller som oppstår i oversettelsen, er ikke bindende og har ingen juridisk virkning for etterlevelse eller håndhevelse. Dersom du har spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen i de oversatte referansehåndbøkene, se den engelske versjonen av håndbøkene som er den offisielle versjonen.

MENU-knappen

Trykk på G -knappen for å vise menyene.

 1. C PHOTO SHOOTING MENU ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 2. 1 VIDEO OPPTAK MENY ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 3. A TILPASSET INNSTILLINGSMENY ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 4. D AVSPILLINGSMENY ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 5. B OPPSETT-MENY ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 6. F NETTVERKMENY ( 0 menyelementer og standardinnstillinger )
 7. O MIN MENY/ m NYLIGE INNSTILLINGER * ( 0 Menyelementer og standardinnstillinger )
 8. d (hjelp)-ikonet ( 0 d (Hjelp)-ikonet )
 9. Nåværende innstillinger

Du kan velge menyen som vises. Standard er [ MIN MENY ].

Bruke menyene

Du kan navigere i menyene ved å bruke multivelgeren og J knappen.

 1. Flytt markøren opp
 2. Velg det uthevede elementet
 3. Vis undermenyen, velg markert element eller flytt markøren til høyre
 4. Flytt markøren ned
 5. Avbryt og gå tilbake til forrige meny, eller flytt markøren til venstre
 1. Uthev ikonet for gjeldende meny.

  Trykk 4 for å plassere markøren i menyvalgområdet.

 2. Velg en meny.

  Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.

 3. Plasser markøren i den valgte menyen.

  Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte menyen.

 4. Uthev et menyelement.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.

 5. Visningsalternativer.

  Trykk på 2 for å vise alternativer for det valgte menyelementet.

 6. Uthev et alternativ.

  Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.

 7. Velg det uthevede alternativet.

  • Trykk J for å lagre endringer og avslutte.
  • For å avslutte uten å gjøre et valg, trykk på G knappen.
  • For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptaksmodus trykker du utløseren halvveis ned.

Nedtonede gjenstander

 • Noen elementer og menyalternativer kan være utilgjengelige avhengig av kamerastatus. Utilgjengelige elementer vises i grått.

 • I noen tilfeller vil et trykk på J når et nedtonet element er uthevet vise en melding som forklarer hvorfor elementet ikke er tilgjengelig.

Kun PÅ/AV elementer

Hvis de eneste tilgjengelige alternativene for gjeldende element er [ ] og [ AV ], kan du bytte fra [ ] til [ AV ] eller omvendt ganske enkelt ved å trykke J , trykke multivelgeren til høyre ( 2 ), eller trykke på elementet i displayet.

d (Hjelp)-ikonet

 • Der det er tilgjengelig, kan en beskrivelse av det valgte elementet vises ved å trykke på W ( Q )-knappen.
 • Trykk på 1 eller 3 for å bla.
 • Trykk på W ( Q ) igjen for å gå tilbake til menyene.

Trykk på kontroller

Du kan også navigere i menyene ved å bruke berøringskontroller ( 0 berøringskontroller ).

Tekstinntasting

Et tastatur vises når det er nødvendig å skrive inn tekst, for eksempel hvis du blir bedt om å skrive inn et filnavn eller lignende. Skriv inn tekst som beskrevet nedenfor.

 1. Tekstvisningsområde
 2. Tastaturområde
 3. Valg av tastatur
 • Skriv inn tegn ved gjeldende markørposisjon ved å markere dem med multivelgerpiltastene og deretter trykke J .
 • Markøren kan flyttes til venstre eller høyre i tekstvisningsområdet ved å rotere et av kommandohjulene.
 • For å bla gjennom tastaturet for store og små bokstaver og symboler, merk ikonet for valg av tastatur og trykk på J . Tastaturvalgikonet er kanskje ikke tilgjengelig i noen tilfeller.
 • Hvis et tegn legges inn når tekstvisningsområdet er fullt, vil tegnet lengst til høyre slettes.
 • For å slette tegnet under markøren, trykk på O ( Q )-knappen.
 • For å fullføre inntastingen, trykk X .
 • For å avslutte uten å fullføre tekstinntasting, trykk på G .