Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές εμφάνισης σημείου εστίασης.

Λειτουργία χειροκίνητης εστίασης

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Το σημείο εστίασης εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Το σημείο εστίασης εμφανίζεται μόνο κατά την επιλογή του σημείου εστίασης.

Υποβοήθηση AF Dynamic-Area

Επιλέξτε εάν τόσο το επιλεγμένο σημείο εστίασης όσο και τα γύρω σημεία εστίασης θα εμφανίζονται σε λειτουργία AF δυναμικής περιοχής.

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Εμφανίστε τόσο το επιλεγμένο σημείο εστίασης όσο και τα γύρω σημεία εστίασης.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Εμφάνιση μόνο του επιλεγμένου σημείου εστίασης.

[ ON ] ([ AF δυναμικής περιοχής (M) ])

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Οθόνη με εστίαση AF-C

Επιλέξτε εάν το σημείο εστίασης αλλάζει χρώμα όταν το θέμα είναι εστιασμένο στη λειτουργία εστίασης AF-C .

Επιλογή

Περιγραφή

[ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Το σημείο εστίασης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα όταν η κάμερα κρίνει ότι το θέμα είναι εστιασμένο.

[ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ]

Το ενεργό σημείο εστίασης εμφανίζεται πάντα με κόκκινο ή κίτρινο χρώμα, ανεξάρτητα από το αν η κάμερα είναι εστιασμένη ή όχι.

A Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις: Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων κάμερας

α: Εστίαση

β: Μέτρηση/Έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/Εμφάνιση

ε: Bracketing/Flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Βίντεο