Behoud details in hoge lichten en schaduwen en creëer video's met natuurlijk contrast.

Optie

Beschrijving

Z

[ Extra hoog ]

Kies de hoeveelheid actieve D-Lighting die wordt uitgevoerd uit (in volgorde van hoog naar laag) [ Extra hoog ], [ Hoog ], [ Normaal ] en [ Laag ].

P

[ Hoog ]

Q

[ Normaal ]

R

[ Laag ]

[ Uit ]

Actieve D-Lighting uit.