Kopieer foto's van de ene geheugenkaart naar de andere wanneer er twee geheugenkaarten zijn geplaatst.

Optie

Beschrijving

[ Selecteer bron ]

Kies de kaart waarvan de foto's worden gekopieerd.

[ Selecteer foto('s) ]

Selecteer foto's die u wilt kopiëren.

[ Selecteer bestemmingsmap ]

Selecteer de bestemmingsmap op de resterende kaart (de kaart die niet is geselecteerd voor [ Bron selecteren ]).

[ Foto('s) kopiëren? ]

Kopieer de afbeeldingen.

Foto's kopiëren

 1. Kies [ Bron selecteren ].

  Markeer [ Bron selecteren ] en druk op 2 om het dialoogvenster [ Bron selecteren ] weer te geven.

 2. Selecteer de kaart met de te kopiëren foto's.

  Markeer de sleuf voor de kaart die de te kopiëren foto's bevat en druk op J om de gemarkeerde sleuf te selecteren en terug te keren naar het menu [Afbeelding(en) kopiëren ].

 3. Kies [ Selecteer foto('s) ].

  Markeer [ Foto('s) selecteren ] en druk op 2 om de weergave [ Foto('s) selecteren ] te bekijken.

 4. Selecteer de bronmap.
  • Markeer de map die de te kopiëren foto's bevat en druk op 2 om het menu [Standaard geselecteerde afbeeldingen ] weer te geven.

  • Om alle foto's van de kaart in de geselecteerde sleuf te kopiëren, markeert u [ Alle foto's in sleuf ], drukt u op J en gaat u verder met stap 10.

 5. Maak de eerste selectie.

  Kies de afbeeldingen die standaard worden geselecteerd.

  Optie

  Beschrijving

  [ Alles deselecteren ]

  Geen van de afbeeldingen in de gekozen map wordt standaard geselecteerd.

  • Kies deze optie als u foto's afzonderlijk wilt selecteren.

  [ Selecteer alle foto's ]

  Alle afbeeldingen in de gekozen map worden standaard geselecteerd.

  • Kies deze optie als u alle of de meeste afbeeldingen in de map wilt kopiëren.

  [ Beveiligde foto's selecteren ]

  Standaard worden alleen de beveiligde afbeeldingen in de map geselecteerd.

 6. Selecteer extra foto's.
  • Markeer foto's en druk op de W ( Q )-knop om te selecteren; geselecteerde foto's zijn gemarkeerd met een vinkje ( ). Om het vinkje te verwijderen () en deselecteer de huidige foto, druk W ( Q )-knop.

  • X knop ingedrukt om de gemarkeerde afbeelding schermvullend te bekijken.

  • Nadat u hebt bevestigd dat alle foto's die u wilt kopiëren, markeringen, drukt u op J om terug te keren naar het menu [Afbeelding(en) kopiëren ].

 7. Kies [ Selecteer doelmap ].

  Markeer [ Bestemmingsmap selecteren ] en druk op 2 om de opties voor [Bestemmingsmap selecteren ] weer te geven.

 8. Kies een doelmap.

  Markeer een van de volgende opties en druk op 2 .

  Optie

  Beschrijving

  [ Map selecteren op nummer ]

  Voer het nummer van de doelmap in ( Map selecteren op nummer ). Als er nog geen map met het geselecteerde nummer bestaat, wordt er een nieuwe map aangemaakt.

  [ Selecteer map uit lijst ]

  Kies de doelmap uit een lijst met bestaande mappen.

 9. Selecteer de map.

  Nadat u een mapnummer hebt ingevoerd of de mapnaam hebt gemarkeerd, drukt J om de map te selecteren en terug te keren naar het menu [Afbeelding(en) kopiëren ].

 10. Kies [ Afbeelding(en) kopiëren? ].

  Markeer [ Foto('s) kopiëren? ] en druk op J om een bevestigingsvenster weer te geven.

 11. Kies [ Ja ].
  • De camera geeft het bericht “[ Copy? ]” samen met het aantal foto's dat zal worden gekopieerd.

  • Markeer [ Ja ] en druk op J om de geselecteerde foto's te kopiëren.

  • Druk J om af te sluiten wanneer het kopiëren is voltooid.

Waarschuwingen: Foto's kopiëren
 • Foto's worden niet gekopieerd als er onvoldoende ruimte is op de bestemmingskaart.

 • Als de doelmap een bestand bevat met dezelfde naam als een van de te kopiëren afbeeldingen, wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Selecteer [ Vervang bestaande afbeelding ] of [ Vervang alles ] om het bestaande bestand of de bestaande bestanden te vervangen. Beveiligde bestanden in de doelmap worden niet vervangen. Selecteer [ Overslaan ] om door te gaan zonder bestaande bestanden te vervangen. Selecteer [ Annuleren ] om af te sluiten zonder verdere foto's te kopiëren.

 • Ratings en bescherming worden gekopieerd met de foto's.

 • Om te voorkomen dat de stroom uitvalt tijdens het kopiëren, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen of dat u de meegeleverde lichtnetlaadadapter of een optionele lichtnetadapter en stroomaansluiting aansluit voordat u video's kopieert.