Als [ ON ] is geselecteerd, kan de stand-by-timer worden geactiveerd door signalen van een computer die is aangesloten via Ethernet.