Kies de bewerkingen die worden uitgevoerd in de videomodus met camera- of lensbediening, inclusief de cameraknoppen en secundaire selector en de lensbedieningsring.

 • Kies de rollen die worden gespeeld door de bedieningselementen hieronder. Markeer de gewenste bediening en druk op J .

Keuze

w

[ Fn1-knop ]

y

[ Fn2-knop ]

1

[ Fn3-knop ]

n

[ Fn-knop voor verticaal fotograferen ]

u

[ Scherpstelmodusknop ]

V

[ AF-ON-knop ]

b

[ Protect/Fn4-knop ]

p

[ OK-knop ]

8

[ Subselector centrum ]

A

[ QUAL-knop ]

X

[ Audioknop ]

j

[ AF-ON-knop voor verticaal fotograferen ]

F

[ Verticaal multi-selector midden ]

y

[ Instelschijven ]

G

[ Ontspanknop ]

3

[ Lens Fn2-knop ]

S

[ Lens Fn-knop ]

l

[ Lensbedieningsring ]

R

[ Fn-ring van lens (rechtsom) ]

S

[ Lens Fn-ring (tegen de klok in) ]

T

[ Lensgeheugen instelknop ]

 • Hieronder staan de rollen die kunnen worden toegewezen. De beschikbare rollen variëren met de besturing.

Rol

Beschrijving

A

[ AF-AAN ]

Door op de knop te drukken, wordt de autofocus gestart en wordt de functie van de AF-ON- knop gedupliceerd.

 • Als AF-C is geselecteerd als scherpstelstand, stelt de camera scherp met de snelheid die is geselecteerd voor persoonlijke instelling g6 [ AF-snelheid ].

G

[ Snelle AF‑AAN

Als u op de knop drukt, wordt de autofocus gestart en wordt de functie van de AF-ON- knop gedupliceerd.

 • Wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelmodus, stelt de camera scherp op maximale snelheid, ongeacht de optie die is gekozen voor persoonlijke instelling g6 [ AF-snelheid ].

F

[ Alleen AF-vergrendeling ]

De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de bedieningsknop wordt ingedrukt.

E

[ AE-vergrendeling (vasthouden) ]

Belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt. Belichtingsvergrendeling stopt niet wanneer de opname begint. De belichting blijft vergrendeld totdat de bedieningsknop een tweede keer wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

N

[ AWB-vergrendeling (vasthouden) ]

Als [ Auto ] of [ Natural light auto ] is geselecteerd voor witbalans, wordt de witbalans vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt (witbalansvergrendeling). De witbalansvergrendeling stopt niet wanneer de opname begint. De vergrendeling wordt echter opgeheven wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de standby-timer afloopt.

O

[ AE/AWB-vergrendeling (vasthouden) ]

Belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt. De witbalans wordt ook vergrendeld, mits [ Auto ] of [ Natural light auto ] is geselecteerd voor witbalans. Belichtings- en witbalansvergrendeling eindigen niet wanneer de opname begint. De vergrendeling wordt echter opgeheven wanneer de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de standby-timer afloopt.

C

[ Alleen AE-vergrendeling ]

De belichting wordt vergrendeld terwijl de bedieningsknop wordt ingedrukt.

B

[ AE/AF-vergrendeling ]

Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.

L

[ Stille modus ]

Druk op de knop om de stille modus in te schakelen. Druk nogmaals om uit te schakelen.

b

[ Infoweergave liveweergave uit ]

Druk op de knop om pictogrammen en andere informatie in de opnameweergave te verbergen. Druk nogmaals om te bekijken.

b

[ Kaderraster ]

Druk op de knop om een kaderraster weer te geven. Druk nogmaals op de knop om het raster te verbergen. Het weergavetype kan worden geselecteerd met persoonlijke instelling g13 [ Rastertype ].

p

[ Zoom aan/uit ]

Druk op de knop om de weergave in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt. Druk nogmaals om zoomen te annuleren.

D

[ Virtuele horizon ]

Druk op de knop om de weergave van de virtuele horizon in te schakelen. Druk nogmaals om het scherm te verbergen. Het weergavetype kan worden geselecteerd met behulp van persoonlijke instelling d17 [ Type virtuele horizon ].

W

[ Focus peaking-weergave ]

Druk één keer op de knop om focus peaking in te schakelen wanneer MF is geselecteerd voor focusmodus. Druk nogmaals om focus peaking te beëindigen.

O

[ MIJN MENU ]

Druk op de knop om "MIJN MENU" weer te geven.

3

[ Toegang tot topitem in MIJN MENU ]

Druk op de knop om naar het bovenste item in "MIJN MENU" te springen. Selecteer deze optie voor snelle toegang tot een veelgebruikt menu-item.

K

[ Afspelen ]

Druk op de knop om het afspelen te starten.

l

[ Gefilterd afspelen ]

Druk op de bedieningsknop om alleen foto's te bekijken die voldoen aan de criteria die zijn geselecteerd voor [ Gefilterde afspeelcriteria ] in het afspeelmenu.

t

[ Motorisch diafragma (open) ]

 • Het diafragma wordt groter terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Gemotoriseerd diafragma (sluiten) ] is geselecteerd voor [ Fn2-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens linksom om de lensopening te vergroten. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Motorisch diafragma (sluiten) ] is geselecteerd voor [ Fn-ring lens (rechtsom) ].

q

[ Motorisch diafragma (sluiten) ]

 • Het diafragma wordt smaller terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Gemotoriseerd diafragma (open) ] is geselecteerd voor [ Fn1-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens rechtsom om de lensopening te verkleinen. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Motorisch diafragma (open) ] is geselecteerd voor [ Fn-ring lens (tegen de klok in) ].

i

[ Belichtingscompensatie + ]

 • Belichtingscompensatie neemt toe terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Belichtingscompensatie − ] is geselecteerd voor [ Fn2-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens rechtsom voor meer belichtingscompensatie. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Belichtingscompensatie − ] is geselecteerd voor [ Lens Fn-ring (tegen de klok in) ].

h

[ Belichtingscompensatie − ]

 • Belichtingscompensatie neemt af terwijl de knop wordt ingedrukt. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Belichtingscompensatie+ ] is geselecteerd voor [ Fn1-knop ].

 • Draai de Fn-ring van de lens linksom om de belichtingscompensatie te verminderen. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ Belichtingscompensatie + ] is geselecteerd voor [ Fn-ring lens (rechtsom) ].

B

[ ISO-gevoeligheid (verhogen) ]

Draai de Fn-ring van de lens rechtsom om de ISO-gevoeligheid te verhogen. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ ISO-gevoeligheid (verlagen) ] is geselecteerd voor [ Lens Fn-ring (tegen de klok in) ].

C

[ ISO-gevoeligheid (verlagen) ]

Draai de Fn-ring van de lens linksom om de ISO-gevoeligheid te verlagen. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld wanneer [ ISO-gevoeligheid (verhogen) ] is geselecteerd voor [ Fn-ring lens (rechtsom) ].

9

[ Patroontoonbereik ]

Druk op de bedieningsknop om door de opties voor het toonbereik van het zebrapatroon te bladeren.

A

[ Vooraf ingesteld scherpstelpunt ]

Door op de bedieningsknop te drukken, wordt een vooraf ingesteld scherpstelpunt geselecteerd.

 • Om het punt te kiezen, markeert u het, houdt u de knop ingedrukt en drukt u op de knop voor de scherpstelstand totdat het scherpstelpunt knippert.

 • Het gedrag van de geselecteerde bediening kan worden gekozen door op 2 te drukken wanneer [ Vooringesteld scherpstelpunt ] is gemarkeerd.

  • [ Druk om scherpstelpunt op te roepen ]: Door op de bedieningsknop te drukken, wordt het vooraf ingestelde scherpstelpunt opgeroepen.

  • [ Vasthouden om scherpstelpunt op te roepen ]: Het vooraf ingestelde scherpstelpunt wordt geselecteerd terwijl de bedieningsknop wordt ingedrukt. Als u de knop loslaat, wordt het scherpstelpunt hersteld dat was geselecteerd voordat de knop werd ingedrukt.

K

[ Selecteer middelste scherpstelpunt ]

Door op de bedieningsknop te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.

F

[ Focuspositie opslaan ]

Door de knop ingedrukt te houden, wordt de huidige focuspositie opgeslagen.

 • De opgeslagen positie kan worden hersteld met behulp van een bedieningselement waaraan [ Recall focus position ] is toegewezen (“memory recall”).

 • Wanneer u de focuspositie opslaat, kunt u kiezen of deze kan worden opgeroepen met behulp van een van de bedieningselementen waaraan [ Focuspositie ophalen ] is toegewezen ([ Opslaan in alles ]) of met alleen een specifiek bedieningselement ([ Individueel opslaan ]).

 • Voor meer informatie, zie "Scherpstellingsposities opslaan en oproepen" ( Focusposities opslaan en oproepen ).

H

[ Scherpstellingspositie oproepen ]

Door op de knop te drukken, wordt een scherpstelpositie opgeroepen die is opgeslagen met een knop waaraan [ Scherpstelpositie opslaan ] is toegewezen.

e

[ Zelfde als AF-ON-knop ]

De bediening vervult de rol die momenteel is geselecteerd voor de AF-ON- knop.

1

[ Video's opnemen ]

Druk op de knop om de opname te starten. Druk nogmaals om de opname te beëindigen.

v

[ Opnamemodus ]

Druk op de bediening en draai aan de hoofdinstelschijf om een opnamestand te kiezen.

n

[ Opnamemenubank ]

Druk op de bediening en draai aan een instelschijf om een opnamemenubank te kiezen.

J

[ Kies afbeeldingsgebied ]

Druk op de knop en draai aan een instelschijf om het beeldgebied voor video's te kiezen. Merk op dat het beeldgebied niet kan worden gewijzigd terwijl de opname bezig is.

h

[ Beeldregeling instellen ]

Druk op de knop en draai aan een instelschijf om een Picture Control te kiezen.

y

[ Actieve D-Lighting ]

Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om Actieve D-Lighting voor video's aan te passen.

w

[ Meting ]

Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een meetoptie te kiezen voor gebruik tijdens video-opname.

z

[ Scherpstelmodus/AF-veldmodus ]

Houd de bediening vast en draai aan de hoofdinstelschijf om de scherpstelstand te kiezen, aan de secundaire instelschijf om de AF-veldstand te kiezen.

a

[ Bedieningsvergrendeling ]

 • Druk op de bediening en draai aan de hoofdinstelschijf om de sluitertijd te vergrendelen (stand M ). Om het diafragma te vergrendelen (standen A en M ), drukt u op de bedieningsknop en draait u aan de secundaire instelschijf.

 • Houd de bedieningsknop ingedrukt en druk op 1 , 3 , 4 of 2 om de scherpstelpuntselectie te vergrendelen.

H

[ Microfoongevoeligheid ]

Druk op de knop en draai aan een instelschijf om de microfoongevoeligheid aan te passen.

X

[ Scherpstelling (M/A) ]

De lensbedieningsring kan worden gebruikt voor handmatige scherpstelling, ongeacht de optie die is geselecteerd voor scherpstelmodus. Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, drukt u de ontspanknop half in of drukt u op een knop waaraan AF-ON is toegewezen.

q

[ Vermogen diafragma ]

Draai aan de lensbedieningsring om het diafragma aan te passen.

E

[ Belichtingscompensatie ]

Pas de belichtingscompensatie aan door de knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien of door aan de lensbedieningsring te draaien.

9

[ ISO-gevoeligheid ]

Pas de ISO-gevoeligheid aan door de knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien of door aan de lensbedieningsring te draaien.

[ Geen ]

De controle heeft geen effect.

Vermogen diafragma
 • Motorisch diafragma is alleen beschikbaar in de standen A en M.

 • Het scherm kan flikkeren terwijl het diafragma wordt aangepast.

Instelschijven

De volgende rollen kunnen aan de instelschijven worden toegewezen. Markeer items en druk op 2 om opties te bekijken.

Rol

Beschrijving

[ Belichtingsinstelling ]

Keer de rollen van de hoofd- en secundaire instelschijf om in geselecteerde modi. Druk op 4 of 2 om een modus te markeren en op 1 of 3 om van rol te wisselen.

[ Selectie focus/AF-veldmodus ]

Wissel de rollen die worden gespeeld door aan de hoofd- en secundaire instelschijf te draaien terwijl de focusmodusknop wordt ingedrukt.

[ Sub-instelschijf zoomfunctie ]

Kies de rol van de secundaire instelschijf in de zoomweergave.

 • Kies [ Belichtingsinstelling ] om de rol van de secundaire instelschijf in elke modus te wijzigen.

 • Kies [ Zoom ] om de secundaire instelschijf te gebruiken om in of uit te zoomen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video