Formatați cardurile de memorie. Pentru a începe formatarea, alegeți un slot pentru card de memorie și selectați [ Da ]. Rețineți că formatarea șterge definitiv toate imaginile și alte date de pe card. Înainte de formatare, asigurați-vă că faceți copii de rezervă după cum este necesar.

Atenție: în timpul formatării

Nu opriți camera și nu scoateți cardurile de memorie până când mesajul [ Formatarea cardului de memorie ] nu dispare de pe afișaj.

Butoanele de format

Menținerea ambelor butoane de format ( O / Q și S / Q ) apăsate timp de peste două secunde afișează un dialog care vă solicită să selectați un card pentru formatare.