Apăsați 1 sau 3 pentru a regla luminozitatea monitorului. Alegeți valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.

  • [ Luminozitatea monitorului ] poate fi reglată numai atunci când monitorul este afișajul activ. Nu poate fi reglată atunci când este selectat [ Numai vizor ] pentru modul monitor sau când ochiul este în vizor.

  • Valorile mai mari cresc consumul bateriei.