Murdăria sau praful care intră în cameră atunci când lentilele sunt schimbate sau capacul corpului este îndepărtat poate adera la senzorul de imagine și poate afecta fotografiile. Opțiunea „senzor de imagine curată” vibrează senzorul pentru a îndepărta praful.

Opțiune

Descriere

[ Începe ]

Efectuați imediat curățarea senzorului de imagine.

[ Curățare automată ]

  • [ Curățare la oprire ]: Senzorul de imagine este curățat automat în timpul opririi de fiecare dată când camera este oprită.

  • [ Cleaning off ]: Curățarea automată a senzorului de imagine este oprită.