Reglați echilibrul culorilor vizorului după gustul dvs. [ Echilibrul culorilor vizorului ] poate fi reglat numai atunci când vizorul este afișajul activ. Nu poate fi reglat când monitorul este pornit sau când este selectat [ Numai monitor ] pentru modul monitor. În caz contrar, procedura este aceeași ca și pentru [ Monitor color balance ] ( Monitor Color Balance ).