Ajustați setările pentru notele vocale ( Notiuni vocale ).

Controlul notă vocală

Alegeți cum se comportă butonul b când este utilizat pentru a înregistra note vocale.

Opțiune

Descriere

3

[ Apăsați și mențineți apăsat ]

În timp ce butonul b este apăsat, pot fi înregistrate note vocale de până la 60 de secunde.

4

[ Apăsați pentru a porni/opri ]

Înregistrarea începe când butonul b este apăsat și se termină după aproximativ 60 de secunde sau când butonul de comandă este apăsat a doua oară.

Ieșire audio (redare)

Alegeți dispozitivul utilizat pentru redarea notificărilor vocale.

Opțiune

Descriere

5

[ Difuzor/căști ]

Notele vocale sunt redate prin căști (dacă sunt conectate) sau prin difuzorul încorporat al camerei.

  • Apăsați 1 sau 3 pentru a alege un volum între [ 1 ] și [ 15 ].

  • Apăsați J pentru a salva modificările și a ieși.

7

[ HDMI ]

Notele vocale sunt transmise la terminalul HDMI la un volum fix.

6

[ Dezactivat ]

Notele vocale nu pot fi redate nici măcar folosind butonul b . 2 pictograme sunt afișate când fotografiile pentru care există memorii sunt vizualizate pe monitor.