Ajustați setările pentru comenzile tactile ale monitorului.

Activați/Dezactivați comenzile tactile

Activați sau dezactivați comenzile tactile. Selectați [ Numai redare ] pentru a activa comenzile tactile numai în modul de redare.

Modul mănuși

Selectarea [ ON ] crește sensibilitatea ecranului tactil, făcându-l mai ușor de utilizat în timp ce purtați mănuși.