Maparea pixelilor verifică și optimizează senzorul de imagine al camerei. Dacă observați pete luminoase neașteptate care apar în fotografiile realizate cu camera, efectuați maparea pixelilor așa cum este descris mai jos.

  • Maparea pixelilor este disponibilă numai atunci când este atașat un obiectiv cu montură Z sau un adaptor opțional cu montură FTZ II/FTZ.

  • Pentru a preveni pierderea neașteptată a alimentării, utilizați o baterie complet încărcată, adaptorul AC de încărcare furnizat sau un adaptor AC opțional și conector de alimentare.

  • Pentru a începe maparea pixelilor, selectați [ Start ]. Un mesaj este afișat în timp ce operația este în desfășurare.

Atenții: Pixel Mapping
  • Nu încercați să utilizați camera în timp ce maparea pixelilor este în curs. Nu opriți camera, nu scoateți sau deconectați sursa de alimentare.

  • Este posibil ca maparea pixelilor să nu fie disponibilă dacă temperatura internă a camerei este ridicată.