• Reglați luminozitatea vizorului. [ Luminozitatea vizorului ] poate fi reglată numai atunci când vizorul este afișajul activ. Nu poate fi reglat când monitorul este pornit sau când este selectat [ Numai monitor ] pentru modul monitor.

  • Valorile mai mari cresc consumul bateriei.

Opțiune

Descriere

[ Auto ]

Luminozitatea vizorului este ajustată automat ca răspuns la condițiile de iluminare.

[ Manual ]

Apăsați 1 sau 3 pentru a regla manual luminozitatea. Alegeți valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.