Odaberite tip host uređaja za USB veze.

  • Odaberite [ MTP/PTP ] kada se povezujete na računare ili Android uređaje.

  • Odaberite [ iPhone ] samo kada se povezujete na iPhone uređaje putem USB-C na Lightning kabla treće strane da biste koristili NX MobileAir (za informacije o kompatibilnim USB-C na Lightning kablovima, pogledajte pomoć na mreži za NX MobileAir).

“[ iPhone ]”

Odabirom [ iPhone ] se onemogućuju ugrađene mrežne funkcije kamere. Odaberite [ MTP/PTP ] osim kada koristite NX MobileAir.