Ako je odabrano [ ON ], tajmer u stanju pripravnosti može se aktivirati signalima sa računara povezanog preko Etherneta.