Odaberite opseg za odabrani SSID kada se povezujete na bežičnu mrežu u infrastrukturnom načinu rada. Odaberite [ 2,4 GHz/5 GHz ] da biste se povezali na mreže koje rade na bilo kojem opsegu.

  • Kada kamera traži mreže aktivne u blizini, prikazat će samo one koje rade na odabranom opsegu ili opsezima.

  • Opseg je naveden lijevo od mrežnog SSID-a.

  • Ako odaberete [ 2,4 GHz/5 GHz ] kada se povezujete putem bežičnih rutera koji rade na oba opsega, lista će uključivati SSID-ove u opsegu ili opsezima koje je otkrila kamera.