Dostosuj ustawienia połączenia z komputerami lub serwerami FTP za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub Ethernet, korzystając z opcjonalnego nadajnika bezprzewodowego WT-7. Ta pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest opcjonalny nadajnik bezprzewodowy WT-7.

  • Ustawienia te zaczną obowiązywać po podłączeniu i włączeniu WT-7. W takim przypadku opcje wybrane dla [ Połącz z urządzeniem inteligentnym ] i [ Połącz z komputerem ] zostaną automatycznie wyłączone.

  • Informacje na temat [ Nadajnika bezprzewodowego ] można znaleźć poniżej; Informacje na temat opcji [ Wybierz sprzęt ], [ Ustawienia sieciowe ] i [ Opcje ] można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia WT‑7.

Nadajnik bezprzewodowy

Wybierz opcję [ Użyj ], aby włączyć WT-7, gdy jest on podłączony do aparatu.