Dostosuj ustawienia połączenia z komputerami za pomocą wbudowanego Wi-Fi aparatu.

Połączenie Wi-Fi

Wybierz opcję [ Włącz ], aby połączyć się przy użyciu ustawień aktualnie wybranych w opcji [ Ustawienia sieciowe ].

Ustawienia sieci

Wybierz opcję [ Utwórz profil ], aby utworzyć nowy profil sieciowy ( Podłączanie w trybie punktu dostępowego , Łączenie w trybie infrastruktury ).

 • Jeśli istnieje już więcej niż jeden profil, możesz nacisnąć J , aby wybrać profil z listy.

 • Aby edytować istniejący profil, zaznacz go i naciśnij 2 . Wyświetlą się następujące opcje:

  Opcja

  Opis

  [ Ogólne ]

  • [ Nazwa profilu ]: Zmień nazwę profilu. Domyślnie nazwa profilu jest taka sama jak identyfikator SSID sieci.

  • [ Ochrona hasłem ]: Wybierz opcję [ Wł. ], aby wymagać wprowadzenia hasła przed zmianą profilu. Aby zmienić hasło, wyróżnij opcję [ Wł. ] i naciśnij 2 .

  [ Bezprzewodowe ]

  Połączenia infrastrukturalne : Dostosuj ustawienia, aby odpowiadały tym używanym w sieci.

  • [ SSID ]: Wprowadź SSID sieci.

  • [ Kanał ]: Kanał jest wybierany automatycznie.

  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz opcję [ OTWÓRZ ] i [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Hasło ]: Wprowadź hasło sieciowe.

  Połączenia ad-hoc : wybierz ustawienia używane do połączenia z kamerą.

  • [ SSID ]: Wprowadź identyfikator SSID kamery.

  • [ Kanał ]: Wybierz opcję [ Auto ], aby wybrać kanał automatycznie, lub opcję [ Ręczny ], aby wybrać kanał ręcznie.

  • [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ]: Wybierz opcję [ OTWÓRZ ] i [ WPA2-PSK -AES ].

  • [ Hasło ]: Wybierz hasło używane do połączenia z kamerą, gdy w opcji [ Uwierzytelnianie/szyfrowanie ] wybrano opcję [ WPA2-PSK - AES].

  [ TCP/IP ]

  Wprowadź informacje TCP/IP dla połączeń infrastrukturalnych. Wymagany jest adres IP.

  • Jeżeli w opcji [ Uzyskaj automatycznie ] wybrano opcję [Włącz], adres IP i maska podsieci zostaną uzyskane poprzez serwer DHCP lub automatyczne adresowanie IP.

  • Wybierz ręcznie opcję [ Wyłącz ], aby wprowadzić adres IP ([ Adres ]) i maskę podsieci ([ Maska ]).

Opcje

Dostosuj ustawienia przesyłania.

Automatyczne wysyłanie

Wybierz opcję [ Wł. ], aby przesyłać nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu.

 • Przesyłanie rozpoczyna się dopiero po zapisaniu zdjęcia na karcie pamięci; upewnij się, że w aparacie znajduje się karta pamięci.

 • Filmy wraz ze zdjęciami zrobionymi podczas nagrywania nie są przesyłane automatycznie po zakończeniu nagrywania, lecz należy je przesyłać z ekranu odtwarzania ( Wybieranie zdjęć do przesłania ).

Usuń po wysłaniu

Wybierz opcję [ Tak ], aby automatycznie usunąć zdjęcia z karty pamięci aparatu po zakończeniu przesyłania.

 • Pliki oznaczone do przesłania przed wybraniem opcji [ Tak ] nie zostaną usunięte.

 • Usuwanie może zostać wstrzymane podczas niektórych operacji aparatu.

Wyślij plik jako

Przesyłając zdjęcia w formacie NEF + JPEG , wybierz, czy przesyłać zarówno pliki NEF ( RAW ), jak i pliki JPEG , czy tylko kopię w JPEG .

Odznacz wszystkie?

Wybierz opcję [ Tak ], aby usunąć oznaczenie transferu ze wszystkich obrazów. Przesyłanie obrazów z ikoną „wysyłania” zostanie natychmiast zakończone.

Adres MAC

Wyświetl adres MAC.