Odaberite da li želite da omogućite elektronsko smanjenje vibracija tokom snimanja filma.

Opcija

Opis

[ Uključeno ]

  • Omogućite elektronsko smanjenje vibracija tokom snimanja filma.

  • Elektronsko smanjenje vibracija nije dostupno u EFCT režimima ili pri veličinama okvira od 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p, ili 1920 × 1080 (usporeno).

  • Imajte na umu da kada je elektronska redukcija vibracija [ Uključeno ], ugao gledanja će se smanjiti, blago povećavajući prividnu žižnu daljinu.

  • Maksimalna osjetljivost za snimanje filma je fiksirana na ISO 51200.

[ Isključeno ]

Elektronsko smanjenje vibracija je onemogućeno.