Odaberite raspon frekvencija na koje reaguju ugrađeni i vanjski mikrofoni.

Opcija

Opis

S

[ Široki raspon ]

Snimite širok raspon frekvencija. Birajte za sve, od muzike do užurbane gradske ulice.

T

[ Vokalni opseg ]

Odaberite za ljudske glasove.