Odaberite [ On ] da biste omogućili filter niske frekvencije, smanjujući buku koju stvara vjetar koji duva preko ugrađenog mikrofona. Imajte na umu da to može uticati i na druge zvukove.

Odabir [ Uključeno ] za [ Smanjenje šuma vjetra ] nema efekta na opcionalne stereo mikrofone. Smanjenje šuma vjetra za opcionalne stereo mikrofone koji podržavaju ovu funkciju može se omogućiti ili onemogućiti pomoću kontrola mikrofona.