Uključite ili isključite ugrađene ili eksterne mikrofone ili podesite osjetljivost mikrofona.

Opcija

Opis

[ Auto ]

Automatski podesite osjetljivost mikrofona.

[ Priručnik ]

Odaberite osjetljivost mikrofona ručno. Birajte između vrednosti od 1 do 20. Što je veća vrednost, veća je osetljivost; što je niža vrijednost, to je niža osjetljivost.

[ Mikrofon isključen ]

Isključite snimanje zvuka.

Filmovi bez zvuka

Filmovi koji su snimljeni sa [ Mikrofon isključen ] odabranim za [ Osetljivost mikrofona ] označeni su ikonom 2