Odaberite želite li snimati vremenske kodove koji daju sat, minut, sekundu i broj kadra za svaki kadar prilikom snimanja filmova. Vremenski kodovi su dostupni samo za filmove snimljene u MOV formatu.

Opcija

Opis

[ Snimi vremenske kodove ]

  • [ On ]: Snimanje vremenskih kodova. Vremenski kod se pojavljuje na monitoru.

  • [ Uključeno (sa HDMI izlazom) ]: Vremenski kodovi će biti uključeni u snimke sačuvane na eksternim snimačima povezanim na kameru preko HDMI kabla. Kamera podržava snimače monitora Atomos SHOGUN, NINJA i SUMO serije.

  • [ Off ]: Vremenski kodovi se ne snimaju.

[ Metoda brojanja ]

  • [ Record run ]: Vremenski kodovi se povećavaju samo dok je snimanje u toku.

  • [ Free run ]: Vremenski kodovi se kontinuirano povećavaju. Vremenski kodovi nastavljaju da se povećavaju dok je kamera isključena.

[ Porijeklo vremenskog koda ]

  • [ Resetuj ]: Resetujte vremenski kod na 00:00:00.00.

  • [ Unesite ručno ]: ručno unesite sat, minut, sekundu i broj kadra.

  • [ Trenutno vrijeme ]: Postavite vremenski kod na trenutno vrijeme kako ga prikazuje sat kamere. Pre upotrebe ove opcije, izaberite [ Vremenska zona i datum ] u meniju podešavanja i potvrdite da je sat kamere podešen na tačan datum i vreme.

[ Spusti okvir ]

Odaberite [ On ] da biste kompenzirali neslaganje između broja kadrova i stvarnog vremena snimanja pri brzini kadrova od 30 i 60 fps.

HDMI uređaji

Odabirom [ Uključeno (sa HDMI izlazom) ] za [ Snimanje vremenskih kodova ] može poremetiti izlaz snimaka na HDMI uređaje.