Välj den mapp där efterföljande bilder ska lagras.

1

Mapp

2

Mappnummer

3

Mapp namn

Byta namn på mappar

Standardmappnamnet, som visas efter mappnumret, är "ND780". För att ändra namnet som tilldelats nya mappar, välj [ Byt namn ].

 • Befintliga mappar kan inte byta namn.

 • Om så önskas kan standardnamnet återställas för efterföljande mappar genom att trycka och hålla ned O ( Q )-knappen medan tangentbordet visas.

Välj Mapp efter nummer

Mappen där efterföljande bilder kommer att lagras kan väljas efter nummer. Om en mapp med det angivna numret inte redan finns skapas en ny mapp.

 1. Välj [ Välj mapp efter nummer ].
  • Markera [ Välj mapp efter nummer ] och tryck på 2 för att visa dialogrutan [ Välj mapp efter nummer ].

  • Kortet som den nya mappen kommer att skapas på är understruket i kortplatsens visningsområde i det övre högra hörnet av dialogrutan [ Välj mapp efter nummer ]. Vilket kort som används för nya mappar beror på det alternativ som för närvarande är valt för [ Roll spelad av kort i kortplats 2 ] .

 2. Välj ett mappnummer.

  • Tryck på 4 eller 2 för att markera siffror.

  • För att ändra den markerade siffran, tryck på 1 eller 3 .

 3. Spara ändringar och avsluta.

  • Om en mapp med det valda numret redan finns, kommer en W , X eller Y -ikon att visas till vänster om mappnumret. Tryck på J för att slutföra operationen och återgå till huvudmenyn; om du väljer en mapp märkt W eller X , kommer den att väljas som mapp för nya bilder.

  • Om du väljer ett mappnummer som inte redan finns skapas en ny mapp med det numret när du trycker på J .

  • I båda fallen kommer efterföljande bilder att lagras i den valda mappen.

  • För att avsluta utan att ändra lagringsmappen, tryck på G knappen.

Mappikoner

Mappar i dialogrutan [ Välj mapp efter nummer ] visas med W om den är tom, med Y om den är full (innehåller antingen 5000 bilder eller en bild numrerad 9999), eller med X om den är delvis full. En Y -ikon indikerar att inga fler bilder kan lagras i mappen.

Välj mapp från listan

Så här väljer du från en lista över befintliga mappar:

 1. Välj [ Välj mapp från listan ].

  Markera [ Välj mapp från listan ] och tryck på 2 för att visa dialogrutan [ Välj mapp från listan ].

 2. Markera en mapp.

  Tryck på 1 eller 3 för att markera en mapp.

 3. Välj den markerade mappen.

  • Tryck på J för att välja den markerade mappen och återgå till huvudmenyn.

  • Efterföljande fotografier kommer att lagras i den valda mappen.

Mapp- och filnummer
 • När mappnumret har nått 999, kommer kameran att sluta skapa nya mappar automatiskt och inaktivera avtryckaren om:

  • Antalet filer i mappen når 5000 (eller under filminspelning, om kameran beräknar att tillägget av antalet filer som behövs för att skapa en film med maximal längd skulle ge det totala antalet över 5000)

  • Filnumret når 9999 (eller under filminspelning, när kameran beräknar att antalet filer som behövs för att skapa en film med maximal längd skulle resultera i en fil numrerad högre än 9999)

 • Om det finns utrymme på minneskortet kommer du ändå att kunna fortsätta fotografera genom att:

  • Skapa en mapp med ett nummer mindre än 999 och välja den som lagringsmapp

  • Ändra de valda alternativen för [ Bildstorlek/bildhastighet ] och [ Filmkvalitet ] innan du spelar in filmer

Starttid

Ytterligare tid kan krävas för kamerastart om minneskortet innehåller ett mycket stort antal filer eller mappar.