Välj den plats där filmer spelas in när två minneskort sätts i.

  • Menyn visar den tid som finns tillgänglig på varje kort.

  • Inspelningen avslutas automatiskt när ingen tid återstår på det aktuella kortet.