Minska flimmer och band när du fotograferar under lysrör eller kvicksilverånga under livevisning eller filminspelning. Välj [ Auto ] för att låta kameran automatiskt välja rätt frekvens. Om [ Auto ] inte ger önskat resultat, välj [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] enligt frekvensen för den lokala strömförsörjningen. Välj [ 50 Hz ] för områden med 50 Hz strömförsörjning, [ 60 Hz ] för områden med 60 Hz strömförsörjning.

Flimmerreducering
  • Om [ Auto ] inte ger önskat resultat och du är osäker på frekvensen för den lokala strömförsörjningen, testa både 50 och 60 Hz alternativen och välj den som ger bäst resultat.

  • Flimmerreducering kanske inte ger önskat resultat om motivet är mycket ljust. Om så är fallet, prova att välja en mindre bländare (högre f-tal).

  • Flimmerreducering kanske inte ger önskat resultat i andra lägen än M . Om så är fallet, välj läge M och välj en slutartid anpassad till den lokala strömförsörjningens frekvens:

    • 50 Hz : 1/100 s, 1/50 s , 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s , 1/30 s