Välj om du vill aktivera elektronisk vibrationsreducering under filminspelning.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

  • Aktivera elektronisk vibrationsreducering under filminspelning.

  • Elektronisk vibrationsreducering är inte tillgänglig i EFCT- lägen eller vid bildstorlekar på 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p, eller 1920 × 1080 (slow-motion).

  • Observera att när elektronisk vibrationsreducering är [ ] kommer synvinkeln att minskas, vilket ökar den skenbara brännvidden något.

  • Den maximala känsligheten för filminspelning är fastställd på ISO 51200.

[ Av ]

Elektronisk vibrationsreducering är inaktiverad.