Justera följande ISO-känslighetsinställningar för användning under filmning.

Alternativ

Beskrivning

[ Maximal känslighet ]

  • Välj den övre gränsen för automatisk ISO-känslighetskontroll från värden mellan ISO 200 och Hi 2.

  • Det valda värdet fungerar som den övre gränsen för ISO-känslighet i lägena P , S och A och när [ ] är valt för [ Automatisk ISO-kontroll (läge M) ] i läge M.

[ Auto ISO-kontroll (läge M) ]

  • [ ]: Aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll i läge M.

  • [ Av ]: Använd värdet som valts för [ ISO-känslighet (läge M) ].

  • Oavsett vilket alternativ som valts används automatisk ISO-känslighetskontroll i andra lägen än M .

[ ISO-känslighet (läge M) ]

Välj ISO-känslighet för läge M från värden mellan ISO 100 och Hi 2.

Automatisk ISO-känslighetskontroll
  • Vid höga ISO-känsligheter kan "brus" (slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer) öka.

  • Vid höga ISO-känsligheter kan kameran ha svårt att fokusera.

  • Det föregående kan förhindras genom att välja ett lägre värde för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Maximal känslighet ].