Välj om du vill spela in tidskoder som ger timme, minut, sekund och bildnummer för varje bildruta när du spelar in filmer. Tidskoder är endast tillgängliga med filmer inspelade i MOV-format.

Alternativ

Beskrivning

[ Spela in tidskoder ]

  • [ ]: Spela in tidskoder. Tidskoden visas på monitorn.

  • [ På (med HDMI-utgång) ]: Tidskoder kommer att inkluderas i bilder som sparats på externa inspelare som är anslutna till kameran via en HDMI-kabel. Kameran stöder Atomos SHOGUN, NINJA och SUMO-serien Monitor-inspelare.

  • [ Av ]: Tidskoder spelas inte in.

[ Uppräkningsmetod ]

  • [ Record run ]: Tidskoder ökas endast medan inspelning pågår.

  • [ Fri körning ]: Tidskoderna ökas kontinuerligt. Tidskoder fortsätter att ökas medan kameran är avstängd.

[ Tidskod ursprung ]

  • [ Återställ ]: Återställ tidskoden till 00:00:00.00.

  • [ Ange manuellt ]: Ange timme, minut, sekund och bildnummer manuellt.

  • [ Aktuell tid ]: Ställ in tidskoden till den aktuella tiden som rapporterats av kamerans klocka. Innan du använder det här alternativet, välj [ Tidszon och datum ] i inställningsmenyn och bekräfta att kamerans klocka är inställd på rätt datum och tid.

[ Släpp ram ]

Välj [ ] för att kompensera för avvikelser mellan bildräkneverket och den faktiska inspelningstiden vid bildhastigheter på 30 och 60 fps.

HDMI-enheter

Att välja [ På (med HDMI-utgång) ] för [ Spela in tidskoder ] kan störa utmatningen av bilder till HDMI-enheter.