Bevara detaljer i högdagrar och skuggor, skapa filmer med naturlig kontrast. Välj [ Samma som fotoinställningar ] för att använda alternativet som för närvarande är valt för foton ( Active D-Lighting ).