Slå på eller av inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonens känslighet.

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Justera mikrofonens känslighet automatiskt.

[ Manual ]

Välj mikrofonkänslighet manuellt. Välj mellan värden från 1 till 20. Ju högre värde, desto högre känslighet; ju lägre värde, desto lägre känslighet.

[ Mikrofon av ]

Stäng av ljudinspelningen.

Filmer utan ljud

Filmer som spelats in med [ Mikrofon av ] valt för [ Mikrofonkänslighet ] indikeras med en 2 -ikon.