Korrigera "röda ögon" orsakade av ljus från blixten som reflekteras från näthinnan på porträttmotiv.

  • Korrigering av röda ögon är endast tillgänglig med bilder tagna med blixt.

  • Röda ögon som inte kan upptäckas av kameran kommer inte att korrigeras.

  • Tryck på J för att spara den retuscherade kopian.

Korrigering av röda ögon
  • Observera följande:

    • Korrigering av röda ögon ger kanske inte alltid de förväntade resultaten.

    • I mycket sällsynta fall kan korrigering av röda ögon tillämpas på delar av bilden som inte påverkas av röda ögon.

  • Kontrollera förhandsgranskningen noggrant innan du fortsätter.